Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

0729 d164 420
Reposted fromprincess-me princess-me viarotfl rotfl
8133 44cd 420
Reposted fromtfu tfu viavigil vigil
7367 df70 420
drug of choice ;)
Reposted fromstonerr stonerr viavigil vigil
1598 29ce 420
Reposted frommhsa mhsa via100suns 100suns

November 19 2017

Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
0691 08da 420
4041 48ce 420
Mario De Biasi. Milan, 1953
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNoirBlanc NoirBlanc
1612 ac3d 420
Reposted fromPoranny Poranny viavigil vigil
6956 bfa8 420

garbageflowers:

scrollinq:

picsthatmakeyougohmm:

hmmm

wet dog meets semi-wet dog

im you, but with legs

1081 8f4a 420

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi viavoine voine
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
Katowice
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viavigil vigil
4494 ab40 420
Reposted fromepidemic epidemic viavigil vigil

October 26 2017

6119 885f 420
Reposted frommyrla myrla via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl