Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
5769 59c0 420
Reposted frompierdolony pierdolony viapiehus piehus

October 26 2018

October 25 2018

Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
Reposted frompuella13 puella13 viaNoirBlanc NoirBlanc
1576 86bf 420
Reposted fromkrzysk krzysk viavoine voine

October 11 2018

3057 6f20 420
Fjaðrárgljúfur, Iceland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasowaaa sowaaa
9307 7972 420
Reposted fromkarahippie karahippie viavoine voine
4874 6fc8 420
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax viavigil vigil
8765 d2ae 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNoirBlanc NoirBlanc

September 14 2018

1896 76be 420
Reposted fromkarahippie karahippie viacojest cojest
9970 0c9e 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viasowaaa sowaaa

July 28 2018

Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viamhsa mhsa
8596 fe8c 420
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaCannonball Cannonball
7803 791b 420
Reposted fromIriss Iriss viajointskurwysyn jointskurwysyn
0768 a725 420
Ganj
Reposted frombirke birke viaepi epi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl